Prosit - 2021


År 2020 bestod av baciller, hosta, snor och spridning. 
Dem finns överallt men kamouflerar sig i sin osynlighet. Gömmer sig för att sedan obemärkt sprida sig vidare till dig, rummet och världen. 


Men om dem inte skulle vara osynliga, hur skulle de då se ut? Vad skulle dem ha för färg, form och textur? 


Prosit är ett undersökande utav uttryck och uppbyggnad. Med hjälp av papper, tejp och mina händer har jag färgat, format och blivit vän med materialet. Försökt ta kontroll över bacillerna så som dem har tagit kontroll över oss. 

Färgat dunilin, tejp